< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pabeigti Ances muižas atjaunošanas darbi

ELFLA līdzfinansēta projekta “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā „Ances muiža”” Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000010 ietvaros Ventspils novada Ances pagastā ir pabeigti Ances muižas atjaunošanas darbi – ir uzlabots Ances muižas vizuālais izskats un pieejamība gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristu uzņemšanai.

Būvdarbu ietvaros apkārt muižai ierīkots bruģakmens celiņš, Ziemeļu gala telpās pašu līdzekļiem ierīkotas nodarbību telpas, kanalizācija un ūdensvads, nomainīti daļa no ēkas logiem un durvīm, kā arī veikti citi uzlabojumi.

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “JOE”. Būvdarbus objektā veica SIA “Samrode”, bet būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Akorda”.
Projekta kopējās izmaksas, iekļaujot būvprojekta izstrādi un ekspertīzi, būvuzraudzību un būvdarbus, sastāda 199 342,32 eiro, no kuriem 45 000 eiro ir ELFLA līdzfinansējums, bet 154 342,32 eiro – Ventspils novada pašvaldības līdzekļi.