< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PIRMSSKOLAS GRUPA

Pirmsskolas grupa

AncesPII
AncesPii2
AncesPII3

Līganā āra bērzā
Vālodzes šūpulītis.
Šūpulī līgo lēni
Dzelteni vālodzēni.

Kontaktinformācija

Adrese: “Vālodzes”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612,
skolas direktore Elita Kuģeniece,
tālr. 26124913,
e-pasts: [email protected]

Darba laiks

Pirmsskolā darbojas divas grupas no plkst. 7.30–18.00.


Galvenie uzdevumi

  •  Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, atbilstoši bērnu vecumam, spējām un interesēm.
  • Saglabāt katra bērna individualitāti, izkopt viņa spējas.
  • Virzīt bērnu individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās.
  • Palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai bērns gūtu ticību savām spējām.
  • Palīdzēt bērniem apjaust kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības un piederību latviešu tautai.
  • Attīstīt katra bērna vēlmi darboties patstāvīgi un radoši.
  • Piedāvāt iespēju piedalīties deju pulciņā un apmeklēt logopēda nodarbības.
  • Sagatavot bērnus skolai.

Mēs nodrošinām

  • Audzēkņu sagatavošanu skolai pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas – kods 01011111.