< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PIRMSSKOLA

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

AncesPII
AncesPii2
AncesPII3

Līganā āra bērzā
Vālodzes šūpulītis.
Šūpulī līgo lēni
Dzelteni vālodzēni.

1986. gada 2. janvārī Ances ciemā tiek nodots ekspluatācijā bērnudārzs – mazbērnu novietne ar 95 vietām.
Celtniecības darbus veica kolhozs “Ance”.

Kontaktinformācija

Adrese: “Vālodzes”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612,
vadītāja Una Teibe,
tālr. 27867120,

e-pasts: [email protected]

Darba laiks

Iestādē darbojas divas grupas no plkst. 7.30–17.30.

Pašnovērtējuma ziņojums


Iestādes galvenie uzdevumi

  •  Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, atbilstoši bērnu vecumam, spējām un interesēm.
  • Saglabāt katra bērna individualitāti, izkopt viņa spējas.
  • Virzīt bērnu individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās.
  • Palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai bērns gūtu ticību savām spējām.
  • Palīdzēt bērniem apjaust kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības un piederību latviešu tautai.
  • Attīstīt katra bērna vēlmi darboties patstāvīgi un radoši.
  • Piedāvāt iespēju piedalīties deju pulciņā un apmeklēt logopēda nodarbības.
  • Sagatavot bērnus skolai.

Mēs nodrošinām

  • Audzēkņu sagatavošanu skolai pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas – kods 01011111;
  • Speciālo pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – kods 01015611.