< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pasniegs četrus Goda rakstus 

Pašvaldība kopš 2011. gada, sagaidot valsts svētkus 18. novembrī, pasniedz Pateicības, Atzinības un Goda rakstus.

Par Goda rakstu piešķiršanu balso deputāti, un domes sēdē nolemts šoruden apbalvot ērģeļmeistaru Jāni Kalniņu – par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā un arhitektūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, Ventspils novada domes bijušo deputātu Andri Jaunsleini – par augstu profesionalitāti, iniciatīvu, atbildīgu darbu, veicot Ventspils novada domes deputāta pienākumus, SIA “Jāņlejas” – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Ances pagasta attīstības veicināšanā, kā arī Ventspils novada domes bijušo deputātu un pedagogu Aivaru Čakli – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā, jauno sportistu motivēšanā un daudzveidīgu sporta sacensību rīkošanā.
Apsveicam un vēlam nerimstošu enerģiju arī turpmāk. Lai skaista valsts dzimšanas diena!