< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Ancē uzsākta ceļa atjaunošana

Ances pagastā sākušies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa A–01 “Ance–Lazdaines” posma no 1,32 līdz 2,52 km brauktuves virsmas atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā” atjaunošanas darbi. Būvuzņēmējs ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraudzību veic SIA “BŪUZ” speciālisti.

Autoceļam ir grants segums, tā ekspluatācijas gaitā radušies uzaugumi brauktuves malās, aizauguši sāngrāvji, bojātas caurtekas, cietusi meliorācijas kolektora aka, līdz ar to pasliktinājusies ceļa konstrukcija un satiksmes kustības drošība. Kopā ar projektētāju tika pieņemts lēmums ceļa atjaunošanas laikā novērst visas nepilnības, papildinot grants segumu ar jaunu materiālu un izmantojot jaunu virsmas atjaunošanas metodi, veicot dubulto virsmas apstrādi.

Ceļa virsmas apstrādes tehnoloģija ietver bitumena vai tā emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu uz ceļa virsmas un tam sekojošu tūlītēju sīkšķembu uzbēršanu un pieveltņošanu. Galīgā virsmas sablīvēšanās un noformēšanās notiek aptuveni nedēļas laikā, kad pieļaujama satiksme ar ierobežotu kustības ātrumu.

Šoruden Ancē nomainīs četras caurtekas, izraks vai iztīrīs sāngrāvjus un iestrādās pamata nesošo kārtu. Savukārt divkārtu virsmas apstrādi, lai iegūtu kvalitatīvu segumu, varēs veikt tikai vasaras sezonā, un tad ceļš vairs neputēs. Darbi objektā jāpabeidz līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Kopējās būvniecības izmaksas ir 78 751,07 eiro, būvuzraudzība izmaksā 3375,90 eiro.

Projekta finansējums – Valsts kasē saņemtais aizdevums, iegūts, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.