< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pagarināts termiņš bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizatoru pieteikumiem

   Ņemot vērā to, ka pašvaldībām ir iespēja saņemt valsts budžeta finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid- 19 pandēmijas laikā, Ventspils novada pašvaldība aicina pieteikties bērnu un jauniešu vasaras dienas nometņu organizatorus, kuri būtu ieinteresēti organizēt tās Ventspils novada izglītības iestāžu audzēkņiem .

Programmas mērķis ir atbalsta nodrošināšana bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču  apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, analītisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.

Maksimālais finansiālais atbalsts nometnes organizēšanai programmas ietvaros ir 19,- eiro dienā par viena bērna dalību nometnē. Programma īstenojama jūlijā un augustā. Pieteicējiem jāiesniedz nometnes aktivitāšu programma ne mazāk kā piecām dienām. Pieteikumam jāatbilst programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai ”vadlīnijām. Pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Ministru kabineta 2009. gada 01. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnes grupā ir 20, maksimālais – 30 dalībnieki.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 23. jūlijam.

Papildus informācija par projekta iesniegšanu var saņemt: t.29167302, e-pasts: [email protected]

Pielikumi:

  1. NOLIKUMS
  2. PIETEIKUMA ANKETA