< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Sveicam Latvijas valsts svētkos!

Klāt novembris, kad Latvijas vārdu izrunājām īpašāk. Lāčplēša dienā un mūsu valsts dzimšanas dienā ar lepnumu un cieņu atceramies tos, kuri atdevuši pašu dārgāko – savu dzīvību, lai mēs šodien staigātu pa brīvas un neatkarīgas valsts zemi. Tieši tāpēc mēs novembrī pie apģērba nēsājam sarkanbaltsarkanās lentītes, svētku dienās pie mājām izliekam karogus un godi­nām kritušos karavīrus, noliekot ziedus piemiņas vietās.

Šis gads pasaulei un mūsu valstij ir bijis savādāks. Šajā gadā mūsu ierastā ikdiena ir stipri mainījusies, mūsu paaudze vēl līdz šim nekad nebija nopietni saskārusies ar vārdu “pandēmija”. Mūsu paaudze līdz šim nebija piedzīvojusi, ka skolās nenotiek mācības, ja skolēni neatrodas skolas solā, mūsu paaudze nebija piedzīvojusi, ka vīrusa dēļ tiek atcelti kultūras un sporta pasākumi, mūsu paaudze nekad nebija piedzīvojusi, ka tiek ierobežota tikšanās klātiene, kad mēs vislabāk varam veidot sapratni un attiecības cits ar citu. Tagad mēs visi ceram, ka pienāks diena, kad varēsim teikt: “Esam atgriezušies mūsu ierastajā dzīves ritmā!”

Tuvojas Latvijas valsts svētki, kuros mēs apliecinām cieņu savai tēvzemei. Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi brīvu, patriotisku, priecīgu un vienotu. Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības, no mūsu patriotisma, domām un darbiem visi kopā veidojam katra pa­gasta, novada un valsts vēsturi. Novēlu ikvienam izjust piederību Latvijas valstij un redzēt Latviju stipru un lielu. Dievs, svētī Latviju!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks