< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola 2-istabu dzīvokli Ancē

2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:50 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli “Vītoli” – 15, kadastra Nr. 98449000055, adrese: “Vītoli” – 15, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612. Izsoles sākumcena 800 eiro, nodrošinājums 80 eiro, izsoles solis 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ances pagasta pārvaldes vadītāju (tālr. 29463773).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI