< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Laukos viss ir nozīmīgs – pieskaiti visu!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) šogad organizē lauksaimniecības skaitīšanu, kurā iegūtā informācija būs pamats Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības tālākai attīstībai šajā desmitgadē, tādēļ Jūsu līdzdalība skaitīšanā īpaši svarīga.

Skaitīšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienībā noteiktām vienotām prasībām reizi desmit gados, tādēļ tās rezultāti būs salīdzināmi, ticami un atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksa kvalitātes kritērijiem. Latvijā Lauksaimniecības skaitīšanas notiek kopš 1920. gada un pēdējā skaitīšana notika 2010. gadā.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija jāsniedz visām lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Skaitīšanā būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami administratīvajos reģistros, tas nozīmē, ka nebūs jāsniedz dati, kas jau ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāzē, Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā, LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā un LDC Novietņu infrastruktūras reģistrā.

Informējam, ka Jūsu lauku saimniecība ir iekļauta 2020. gadā lauksaimniecības skaitīšanā. No šā gada 15. aprīļa lauksaimniecības skaitīšanas datus variet iesniegt, aizpildot Ministru kabineta apstiprināto oficiālās statistikas veidlapu LS-2020 (https://www.csb.gov.lv/lv/Respondentiem/Veidlapas), Pārvaldes elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā e.csb.gov.lv.

Pārvaldes EDV sistēmai iespējams pieslēgties:

– ar Latvija.lv (ar internetbanku);
– ar jau esošo EDV lietotāja vārdu un paroli;
– kļūt par EDV sistēmas lietotāju un reģistrēties.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, lūdzam būt atbildīgiem un iesniegt 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas informāciju elektroniski, aizpildot anketu CSP EDV sistēmā. Ja nebūsiet aizpildījuši lauksaimniecības skaitīšanas anketu tiešsaistē, no 1. oktobra ar Jums sazināsies intervētājs.

Anketu ir iespējams nosūtīt Pārvaldei arī pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa bezmaksas tālruni 80202808
darbdienās no 8.30 līdz 17.00 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

Pārvalde vāc, apstrādā un analizē statistiku par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta noteikumiem par Oficiālās statistikas programmu 2020.-2022. gadam.

Pārvaldes apkopotie lauksaimniecības skaitīšanas dati būs sabiedrībai brīvi pieejami un kalpos datu lietotāju vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Tāpēc katra Jūsu aizpildītā veidlapa ir svarīga, lai apkopotie dati būtu kvalitatīvi.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai Pārvalde ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iesniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai.

VEIDLAPA