< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod automašīnas par brīvu cenu

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu “Hyundai Trajet”, cena 2200,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – “Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads (Popes pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski (tālr. 29298758; e-pasts: [email protected]);
automašīnu “Chrysler Town&Country”, cena 1200 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – Skolas iela 4, Ventspils (Ventspils novada pašvaldības administrācija), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Saimniecības nodaļas vadītāju Andri Zvinguli (tālr. 26175865; e-pasts: [email protected] ).
Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā.
Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā Skolas ielā 4, Ventspilī un Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī šī paziņojuma pielikumā.
Transportlīdzekļa nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 AS ”Swedbank” nākamās darba dienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.
Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā – Ventspilī, Skolas ielā 4, 1. stāvā (kontaktpersona: Andris Stepanovičs (tālr. 63629467, 26688898; [email protected]).
PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

                                 “Hyundai Trajet”
                       “Chrysler Town&Country”