< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur Ventspils novadā notiks Kapusvētki.

 

 

Puzē
25. augustā
plkst. 11 – Sipenes kapsētā
plkst. 12.30 – Puzes kapsētā

Vārvē
11. augustā
plkst. 14 – Miera kapos

Jūrkalnē
17. augustā
plkst. 11

Piltenē
17. augustā
plkst. 13 – Priekšpiltenes kapos
plkst. 14 – Grāvvalku kapos
plkst. 15 – Lagzdienas kapos

18. augustā
plkst. 12 – Centra kapos
plkst. 13 – Krītkalna kapos
plkst. 14 – Gaiļakalna kapos
plkst. 15 – Gārzdes kapos

Ancē
18. augustā
plkst. 13. – Rindā
plkst.14.30 – Ruškalnos
plkst.16 – Kuikās

Tārgalē
4. augustā
plkst. 13 – Akmeņdziru kapos
plkst. 14 – Liepenes kapos
plkst. 15.30 – Ovīšu kapos

10. augustā
plkst. 12 – Lielirbes kapos
plkst. 13.30 – Miķeļtorņa kapos
plkst. 15 – Lūžņas kapos

17. augustā
plkst. 13.00 – Lodiņu kapos
plkst. 14 – Elkšķenes kapos

Popē
24. augustā plkst. 12

Usmā
31. augustā
plkst. 13 – Usmas kapos
plkst. 15 – Variku (Amjūdzes) kapos

Užavā
11. augustā
plkst.13 – Vendzavu kapos
plkst.14 – Silmalu kapos
plkst.15 – Dzirtnieku kapos
plkst. 16 – Kangrotu kapos

Zirās
Kapusvētki visos kapos nenotiks, bet ir aicinājums 11. augustā plkst. 15 pulcēties uz kopīgu kapusvētku dievkalpojumu Zīļu kapos.

Zlēkās un Ugālē kapusvētki nenotiks, bet ļaudis aicināti piedalīties ģimeņu saišu stiprināšanas dievkalpojumos. Ugālē tas notiks 11. augustā plkst. 10, bet Zlēkās – plkst. 14.